مرحله اول

 

نقشه بازاریابی

نقشه بازاریابی خود را آماده کنید

مرحله دوم

 

مشتریان

مشتریان خود را شناسایی کنید

مرحله سوم

 

محتوا

آموزش های رایگان خود را شروع کنید

مرحله چهارم

 

سئو

سئو را پیاده کنید

مرحله ششم

 

شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی خود را ایجاد کنید

مرحله هفتم

 

ایمیل مارکتینگ

ایمیل مارکتینگ تهیه کنید

مرحله هشتم

 

اس ام اس مارکتینگ

مرحله نهم

 

تبلیغات